3D多功能训练系统


			

			

产品概述

      MST是一种固态多重非线性康复治疗系统。通过在3D旋转盘上做3D旋转运动来进行肌肉锻炼,作用于深层肌肉,配备坚固的悬吊来增强肌肉锻炼,从而达到对核心肌群和整个脊柱的专业训练。

 

训练处方


康复训练

1.jpg

 


2.jpg